Free shipping Free exchanges 1-3 days delivery

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

Vad innebär denna policy?

Detta är vår Integritetspolicy där vi förklarar vilka vi är, hur och varför vi behandlar personuppgifter samt, för det fall dina personuppgifter behandlas av oss, vilka rättigheter du har och hur du kommer i kontakt med oss vid behov.

Vilka är vi?

Vi är Heelow AB. Information om hur du kontaktar oss anges i slutet av denna policy. Vi är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy (såvida inte annat anges).

Vems personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla personuppgifter avseende dig om:

 • Du är kund eller leverantör till oss
 • Du använder våra produkter eller tjänster
 • Du arbetar hos våra kunder eller leverantörer, eller hos någon som använder våra produkter eller tjänster
 • Du är någon (eller arbetar hos någon) som vi vill annonsera eller marknadsföra våra produkter eller tjänster till. I sådana fall kan vi ha samlat in de uppgifter vi behandlar om dig direkt från dig (exempelvis genom vår webbplats eller i samband med en mässa eller utställning), eller från någon annan källa.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandla personuppgifter avseende dig som vi samlat in från dig, eller från någon annan, i samband med tillhandahållandet av våra produkter eller tjänster, eller med anledning av vår affärsverksamhet i övrigt. De personuppgifter som vi behandlar kan innefatta sådan information som anges nedan:

Kontaktuppgifter

 • Ditt namn
 • Arbetsgivare och yrkesbefattning eller avdelning
 • Adress, telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation (dessa uppgifter kan vara relaterade till din yrkesroll eller till dig som privatperson).

Information som du tillhandahåller i samband med din kommunikation med oss

Vi kan behandla information som du tillhandahåller i samband med din kommunikation med oss, såsom:

 • Information som kommuniceras via telefon, e-mail, vår webbsida, sociala medier, eller på annat sätt.
 • Information som du tillhandahåller oss när du använder vår webbsida, när du mottar eller förhandsbeställer våra varor eller tjänster, när du tillhandahåller oss varor eller tjänster, vid förfrågningar om produkter, vid beställningar, i samband med ditt deltagande i tävlingar, kampanjer eller undersökningar, eller när du kontaktar oss beträffande support eller felrapporteringar, inklusive när du gör något av detta för någon som du arbetar

Information avseende vår relation till dig eller den person du arbetar hos

Vi kan behandla information om vår relation till dig eller den person du arbetar hos, såsom:

 • Information relaterad till avtal mellan oss och dig eller den person du jobbar hos (till exempel avseende de varor och tjänster som vi tillhandahållit, eller erhållit från, dig eller den person du arbetar hos).
 • Annan information relaterad till dig och som är nödvändig för oss att behandla i syfte att ingå eller fullgöra avtal med dig eller den du arbetar hos (till exempel information beträffande arbetstillstånd och information från kreditupplysningsföretag, när detta är nödvändigt för att genomföra kontroller i anledning av avtal med dig eller någon du arbetar hos eller på annat sätt är relaterad till).
 • Information om evenemang som du eller personer relaterade till dig är inbjudna till, samt information relaterad till dig och dina preferenser, i den mån sådan information är relevant för att organisera och arrangera evenemangen (till exempel avseende önskemål om måltider).
 • Information relaterad till dig och som du tillhandahåller oss eller som vi annars erhåller när du besöker oss (till exempel om du registrerar ditt besök eller om du spelas in på bevakningskamera i samband med besöket, eller om du tillhandahåller oss registreringsnumret till ditt fordon).

Vilka personuppgifter behandlar vi när du använder vår webbplats?

Information som vi mottar från dig när du använder vår webbplats, såsom:

 • teknisk information, inklusive information om den IP-adress som använts för att ansluta din dator till internet, inloggningsinformation, information om typ och version av webbläsare, tidszoninställningar, typer och versioner av plug-ins, operativsystem samt plattform;

 • information om ditt webbesök, såsom URL (Uniform Resource Locators), klickströmsdata till, på och från vår webbsida (inklusive datum och tid), produkter som du sett eller sökt efter, webbsidans svarstider (page response times), nedladdningsfel, besökstider på vissa webbsidor, information om din interaktion med vår webbplats (såsom scrollning, klickhistorik och s.k. mouse-overs), metoder som använts för att lämna webbsidan, samt de telefonnummer som använts för att ringa vår kundtjänst eller de sociala medier som använts för att komma i kontakt med vårt kundtjänstteam.

Cookies (kakor)

Vår användning av s.k. cookies (kakor) förklaras i vår cookie policy, som vi ber dig att läsa igenom här:

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies på vår webbplats i syfte att urskilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse samt möjliggör förbättring av vår webbplats.

Vad är cookies och hur fungerar dessa?

Cookies är filer med information som en webbplats överför till din hårddisk för förvaring och som i förekommande fall spårar information om dig. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men om du vill kan du ändra detta med stöd av hjälpfunktionen i din webbläsare. Du kommer dock inte att kunna använda vår webbplats fullt ut om du gör detta. Cookies är specifika för den server som skapat dem och kan inte nås via andra servrar, vilket betyder att cookies inte kan användas för att spåra hur du rör dig via webben. Även om cookies identifierar en användares dator, kan cookies inte användas för att identifiera en viss användare. Lösenord eller kreditkortsinformation sparas inte i cookies.

Vilka cookies använder vi?

Vi använder följande typer av cookies:

 • Nödvändiga cookies. Dessa cookies krävs för funktionaliteten av vår webbplats enligt våra användarvillkor. Dessa inkluderar, till exempel, cookies som möjliggör inloggning för åtkomst till skyddade delar av vår webbplats, användning

av varukorgar samt e-faktureringstjänster.

 • Analytiska/prestandacookies. Dessa cookies gör att vi kan känna igen och räkna antalet besökare samt se hur besökare förflyttat sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra funktioner på vår webbplats, till exempel att se till att användarna enkelt hittar vad de söker
 • Cookies för funktionalitet. Dessa cookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta möjliggör för oss att, beroende på dina val, skapa ett personligt innehåll för dig, som att komma ihåg ditt namn och dina preferenser (till exempel språkval eller den region du tillhör).
 • Targeting cookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, de webbsidor du besöker och de länkar du följer. Vi kommer att använda denna information enligt dina val och preferenser i syfte att göra vår webbplats och de annonser som publiceras på webbplatsen mer relevanta baserat på dina intressen. Vi kan också dela denna information med tredje part för detta

När löper våra cookies ut?

Alla cookies som används på vår webbplats, förutom nödvändiga cookies, kommer att löpa inom lämpliga tidsperioder, vilka kan variera beroende på vilken typ av cookie det rör sig om.

Hur inaktiverar du cookies?

Effekten av att inaktivera cookies beror på vilken cookie du inaktiverar. Generellt sett innebär sådan inaktivering att webbplatsen inte kan fungera ordentligt. Om du inaktiverar endast tredjepartscookies, kommer du inte att vara förhindrad från att genomföra köp på våra webbsidor. Om du inaktiverar samtliga cookies, kommer du inte att kunna slutföra köp på våra webbsidor.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • I syfte att ingå, samt att fullgöra, avtal med dig eller den du arbetar
 • I syfte att
 1. leverera varor och tjänster till kunder eller andra användare av dessa varor och tjänster;
 2. införskaffa och ta emot varor och tjänster från leverantörer;
 3. administrera våra kund- och leverantörsrelationer eller relationer till andra användare av våra varor och tjänster;

i de fall du eller personen du arbetar hos är kund, användare eller leverantör av varor eller tjänster i samband med ovan nämnda situationer

 • I syfte att annonsera och marknadsföra, samt tillhandahålla information om, våra varor och tjänster. Detta kan ske genom marknadsföring riktad direkt till dig t.ex. via e-post eller genom telefonsamtal. Vår marknadsföring kan inkludera förslag och rekommendationer om sådana varor och tjänster som kan intressera dig eller den person du arbetar hos, i förekommande fall enligt de preferenser du eventuellt angett.
 • I syfte att administrera vår webbsida enligt våra villkor samt för våra interna processer inklusive felsökning, dataanalyser, tester, research, statistik och undersökningar.
 • I syfte att förbättra vår webbplats så att dess innehåll presenteras på ett fungerande sätt för dig och din
 • I syfte att hålla vår webbplats och andra system säkra.
 • I syfte att mäta eller förstå hur effektivt vi når ut med vår annonsering till dig och andra, samt för att föra fram relevant

Vem kan vi komma att dela dina person-uppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • Bolag inom vår
 • Tredje part, såsom:
 1. våra samarbetspartners, kunder, leverantörer och underleverantörer i syfte att fullgöra de avtal som vi ingår eller i anledning av andra affärsrelationer inom vår normala verksamhet och som rör vårt förhållande med dig eller personen du arbetar hos;
 2. våra revisorer, legala rådgivare och andra professionella rådgivare eller tjänsteleverantörer;
 3. kreditupplysningsföretag, i syfte att bedöma din kreditvärdighet i samband med att vi avser ingå avtal med dig eller den person du arbetar
 • I relation till information inhämtad via vår hemsida:
 1. våra annonsörer och nätverk för annonsering som behöver uppgifterna för att kunna välja ut och tillhandahålla relevanta annonser till dig och andra. Vi delar ingen information om identifierbara individer med våra annonsörer, utan tillhandahåller dessa aggregerad information om våra användare. Vi kan också använda sådan aggregerad information i syfte att hjälpa annonsörer att nå ut till de målgrupper de vill rikta sig mot. Vi kan använda de personuppgifter som vi samlat in från dig i syfte att uppfylla våra annonsörers önskemål om att visa deras annonser för sådana målgrupper enligt vad som framgår av vår cookie policy;
 2. analys- och sökmotorleverantörer (inklusive verktyg för A/B-tester) som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbsida enligt vad som framgår av informationen om vår användning av

Andra som vi kan komma att dela dina personuppgifter med

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part:

 • I syfte att tillhandahålla support, underhåll och utveckling av våra IT-system.
 • I den händelse av att vi skulle sälja eller köpa verksamheten eller tillgångar till eller från ett annat bolag, då vi kan komma att dela dina personuppgifter med en potentiell säljare eller köpare, med iakttagande av vad som framgår i denna
 • Om vi eller en avsevärd del av alla våra tillgångar blir uppköpta av en tredje part, varvid uppgifter om kunder kan avse en del av de tillgångar som överförs.
 • Om vi är skyldiga att avslöja eller tillhandahålla dina personuppgifter på grund av rättslig förpliktelse, eller för att göra gällande eller tillämpa våra tjänstevillkor och andra avtal med dig; eller för att tillvarata och skydda Heelow AB, våra kunders eller andras rättigheter, egendom, eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att motverka bedrägerier samt att minska

Vilka är de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

Vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av följande rättsliga grunder:

 • I de fall det är nödvändigt för oss att inhämta ditt föregående samtycke för viss behandling, kommer vi att basera behandlingen i fråga på ditt samtycke (se nedan om hur du vid var tid återkallar ditt samtycke).
 • I andra fall, kommer vi att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt:
 1. i syfte att fullgöra avtal som du är part till eller för att vidta åtgärder på din begäran innan sådant avtal ingås;
 2. i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser; eller
 3. för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att ditt intresse av integritetsskydd inte väger tyngre vid en s.k. intresseavvägning (de flesta fall där vi behandlar dina personuppgifter i anledning av vår relation till den person du jobbar hos sker med stöd av sådan intresseavvägning).

Var behandlar vi personuppgifter?

De uppgifter som vi behandlar i relation till dig kan överföras till, och lagras på, en plats utanför EU/EES där motsvarande dataskyddsregler inom EU/EES inte gäller. Uppgifterna kan också behandlas annars utom EU/EES av vår egen eller våra leverantörers personal. Detta inkluderar personal som anlitats för, bland annat, att genomföra beställningar, hantera betalningsuppgifter samt

tillhandahålla supporttjänster. Om personuppgifter överförs i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster kommer vi att vidta samtliga åtgärder som skäligen krävs för att säkerställa att överföringen sker i enlighet med lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inkludera tillämpningen av EU-kommissionens standardavtalsklausuler

(se http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en. html), samt se till att personuppgifterna i övrigt behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Personuppgifter som behandlas av oss lagras säkert.

Information i samband med betalningar och transaktioner kommer att krypteras med lämplig teknik. För det fall vi har tillhandahållit dig (eller om du själv har valt ett sådant) ett lösenord för tillgång till vissa delar av vår webbplats eller system, är du ansvarig för att bevara detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte avslöja ditt lösenord för någon. Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten i fråga om den data som överförs till vår webbsida. All sådan överföring sker på egen risk. När vi väl mottagit information från dig, kommer vi dock att tillämpa strikta rutiner och säkerhetsfunktioner i syfte att försöka förhindra obehörig åtkomst. Vi ber dig att inte avslöja ditt lösenord för någon.

Hur länge behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar endast personuppgifter under den tid detta är nödvändigt och för de ändamål som personuppgifterna samlades in, därefter kommer uppgifterna att raderas eller arkiveras, förutom i de fall när det är nödvändigt för oss att fortsätta med behandlingen i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för annat legitimt och lagligt syfte.

Vilka är dina rättigheter?

Du har följande rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter:

 • Du kan begära tillgång till personuppgifterna (vänligen se avsnittet tillgång till dina personuppgifter, nedan).
 • Du kan begära rättelse av felaktiga
 • Under vissa omständigheter (normalt sett när personuppgifterna har tillhandahållits av dig och det inte längre är nödvändigt för oss att fortsätta med behandlingen av dessa), kan du ha rätt att begära att vi raderar personuppgifterna. I vissa fall kan du istället begära att vi begränsar
 • I de fall vi behandlar personuppgifterna baserat på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke, varefter vi måste upphöra med berörd
 • Om du har klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss eller lämna in ett formellt klagomål till Datainspektionen.

Hur du återkallar ditt samtycke

Du kan återkalla ditt samtycke till berörda delar av vår behandling av dina personuppgifter:

Hur du utövar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan utöva din rätt till tillgång till dina personuppgifter:

Vänligen observera att vi kan behöva be dig om ytterligare information i syfte att bekräfta din identitet innan vi lämnar ut begärd information.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige och kan tillhandahålla ytterligare information om dina rättigheter och våra skyldigheter i fråga om behandlingen av dina personuppgifter, samt hantera de eventuella klagomål du har beträffande vår behandling av dina personuppgifter.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida samt, när så är lämpligt, tillhandahållas dig via email. Vänligen håll dig väl uppdaterad i fråga om denna policy för att se våra eventuella ändringar.

Denna policy uppdaterades senast den 11 januari 2021.